Olikheter som konkurrensmedel

Forskningen visar att företag och/eller organisationer som är inkluderande och har kunskaper att ta till vara på sina anställdas olikheter skaffar sig konkurrensfördelar mot sina konkurrenter.

Hur skall då företagen och organisationerna göra för att

  • Öka produktiviteten i företagen genom att identifiera och skapa en arbetsklimat där alla känner att de med sina olika perspektiv kan vara med och utveckla produkterna, affärerna, kundrelationerna.
  • Attrahera, rekrytera och behålla människor med olika perspektiv. Hur skall företagen skapa ett klimat där alla med sina olikheter ser utvecklingsmöjligheter för sig själva och väljer att stanna kvar?
  • Företag som är inkluderande är lönsammare från andra företag visar forskningen från många länder däribland Sverige.

I denna föreläsning kommer du som deltar få

  • Inspiration
  • Goda exempel (best practice)
  • Metoder för att implementera det i dagliga verksamheten och arbetet.

Mer om mina föreläsningar
Ergin Özdemir presentation @ Talarforum

Hälften att intäkterna från mina föreläsningar går till stipendier i födelselandet -Turkiet- för att främja utbildning och företagande. Föreläsningen tar normalt 1-timme. Beroende på publik och/eller syfte går det att anpassa tid och/eller innehåll.

Kontakta mig för mer info ergin@divinity.nu

button_boka-nu