ADA workshop

Vill ni öka er organisations innovation och lönsamhet? Är ni beredda att ta tillvara olikheternas potential? Behöver ni stöd i att ta steget från teori till praktik?

En ADA-workshop ger er de grundläggande verktygen för att konkretisera arbetet med att ge olikheter utrymme i organisationen. Målet är att ni efter genomförd utbildning har uppnått följande:

  • Större medvetenhet kring vad olikheter innebär på individ- och organisationsnivå
  • Kunskap om hur ni kan använda olikheter som en konkurrensfördel och skapa mervärde
  • Gemensam definition av begrepp, vision och nyckeltal (KPI:er) för mätning och utvärdering
  • Tydlig aktivitetslista med konkreta steg för att gå från ord till handling

Hur går det till?

ADA ges som interaktiva workshops i tre steg och lämpar sig bäst för lednings- och arbetsgrupper med upp till 15 personer. Vi arbetar utifrån forskning och best practice, alltid med er egen organisation som utgångspunkt.

A:wareness

Workshop (steg-1): Hur skapas och upprätthålls normer? Hur påverkar föreställningar och myter vårt beteende? På vilket sätt kan detta skapa dysfunktionella organisationer och arbetsplatser? Vilka möjligheter finns för förändring?

D:efinition

Workshop (steg-2): Vad menar vi med begrepp som olikheter, mångfald och inkludering? Vilken vision har vi för olikheter i vår organisation, på kort och lång sikt? Hur mäter vi effekterna av vårt arbete?

A:ction

Workshop (steg-3): Vad ska man SLUTA göra, BÖRJA göra och FÖRÄNDRA för en mer inkluderande arbetsplats? Hur ska vi prioritera? Vilka steg tar vi för att gå från ord till handling?

Kontakta oss! för mer information.

button_boka-nu