… divinity

divinityDIVersity INITiative starts with You

Bedrivs som ett socialt företag. Jag är ute i skolor och hos företag där jag föreläser om mångfald och integration.
Mångfald är ett konkurrensmedel om/när företagen kan identifiera och ta vara på den.

Vi, entreprenörer, behöver engagera oss för ett bättre samhälle, som är inkluderande.
Vi bör och ska dela med oss vår tid och lust och vårt nätverk för att

  • öka medvetenheten om mångfaldens fördelar
  • skapa förutsättningar för att underlätta vägen till en mer produktiv liv för alla oavsett kön, ålder, härkomst, läggning
  • stödja livkraftiga affärsidéer så att de blir verklighet
  • stödja företagen ATT GÖRA insatser för mångfalden så att de inte förblir goda idéer
  • skapa samverkan mellan näringslivet, kommuner och myndigheter för att fler ska få ett jobb som är nödvändigt för integration

Du är också välkommen till delta, bidra och engagera dig.

Ergin Özdemir

 

Diversity Initiave Sweden AB är ett socialt företag. Endast 5% av vinsten får delas ut. Eventuellt överskott är avsedd för ett ”Mångfaldspris” samt stipendier som skall delas ut för att främja mångfald, utbildning och företagande.

Kommentera